Ge ditt företag en hållbar kick-start

Den 14 september drar vi igång ØreXund. Det är ett entreprenörskapsprogram för företag i Öresundsregionen som vill bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. 

Under 9 veckor kommer du att kunna vässa din affärsidé och affärsmodell tillsammans med rådgivare och andra entreprenörer från både Sverige och Danmark.

Det mesta arbetet kommer att ske i en digital utvecklingsplattform som kommer ge nytt bränsle till din idé och som kommer hjälpa dig att skapa ett tydligt genomförande. Men allt sker inte digitalt. Vi kommer också att ses ”på riktigt” vid ett par tillfällen, både i Köpenhamn och i Malmö.

Programmet passar perfekt för kooperativ, företag som vill samverka med andra företag och alla typer av företag som vill bidra till mer hållbara affärer. Du kan vara i startfas eller ha ett etablerat företag, ensam eller i grupp.

Gå in på https://orexund.coop/ och läs mer om programmets innehåll. Om det är intressant så anmäl dig. Om du är nyfiken, men fortfarande tvekar på om det är rätt för dig – kontakta oss!

Hoppas vi ses i ØreXund!

Ansök till programmet senast 6 september 2021

Kontakt

Johan Broman
0733 – 63 10 01
johan.broman@coompanion.se

ØreXund drivs av:

Coompanion Skåne är företagsutvecklaren som främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Arbetet resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Kooperationen är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kooperativa och sociala företag i Danmark, inklusive en rad idéburna organisationer. Kooperationen arbetar branschöverskridande med en mångfald av organisationsformer med utgångspunkt i demokratiska värderingar om deltagande och hållbarhet.

Tænketanken Demokratisk Erhverv är en tankesmedja för demokratiska verksamheter i Danmark som arbetar för att främja och skapa kunskap om demokratiskt företagande. Medlemmarna är några av Danmarks största verksamheter inom detaljhandel, bostäder, finansiering och investeringar.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!