Funderar du på att sälja ditt företag? - Coompanion

Funderar du på att sälja ditt företag?

Kan det vara en lösning att de anställda förvärvar och driver företaget vidare?
Coompanion är experter på överlåtelse, organisering, finansiering och vilket
kompetensbehov de nya ägarna kan förväntas ha.


På vår hemsida www.fokusblekinge.se hittar du information om vårt projekt FOKUS
medarbetarägt
. Ett projekt som ska möjliggöra för medarbetare att köpa och driva vidare ett
företag vid t.ex. generationsskifte.

Vi vill gärna hjälpa dig, ta kontakt med oss för dialog och rådgivning.

Translate »