Ett socialt företag för människor, djur och natur

När Carolina Rubio och Ann Källberg träffades märkte de att de båda hade en dröm om ett samhälle där djur, natur och människor skulle kunna leva i samspel med varandra.

Med kunskap, erfarenhet och ett stort intresse för odling, hälsa och omsorg och pedagogik började de arbeta på en gemensam affärsidé som skulle kunna bidra till att lösa flera olika samhällsutmaningar. Bönder som odlar ekologiskt och regenerativt i liten skala har ofta svårt att få ut sina produkter på marknaden och inom livsmedelsbranschen är matsvinn ett stort problem då många produkter som inte håller måttet rensas ut och kastas. I tillägg har de själva erfarenhet av en arbetsmarknad där är det svårt att slå sig fram om man lider av ngn form av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Tillsammans utformade de en vision om ett mer hållbart samhälle för människor, djur och natur och under våren 2021 startade de sin verksamhet Hälsans Trädgård och Djur.

Via deras koncept Mobile Farm Market, som är både en cyklande gårdsbutik och en skåpbil som är inredd till gårdsbutik, får invånarna i Halmstad med omnejd tillgång till färska produkter från en rad olika ekologiska producenter. Cykeln / bilen fungerar ungefär som glassbilen och åker till fasta adresser via olika rutter flera dagar varje vecka. Genom att sälja och förädla råvaror som egentligen skulle rensas bort på grund av en felaktig storlek eller form så bidrar de också till minskat matsvinn.

Nästa steg i deras verksamhetsutveckling, som de redan är i full gång med, är att starta upp en egen gård med småskalig odling och hönseri. Här kommer det finnas fina möjligheter att ta emot människor som på olika sätt står långt ifrån arbetsmarknaden för både arbetsträning och praktik.

Vilka utmaningar har man då stött på under vägen? Det är mycket som man skall ta tag i när man startar upp en verksamhet från grunden och här lyfter Ann fram svårigheterna i att hitta en balans mellan företag och allt annat i livet. Carolina berättar att hennes största utmaning är bitarna som rör ekonomi och nätverkande.

Både Ann och Carolina har deltagit i Coompanions affärsutvecklingsprogram Impact Business Loop där man både träffar andra samhällsentreprenörer, får individuell handledning och dessutom får möjlighet att arbeta i ett digitalt system för att utveckla sin affärsidé.

– Att ha fått hjälp från Coompanion har varit ett stort stöd för oss. Vi har fått  hjälp både med struktur, hur man kan organisera sitt arbete och att testa vår idé på befintliga kunder, berättar Ann.

Både Ann och Carolina drivs av att hjälpa andra och att bidra till en positiv samhällsutveckling, men just begreppen samhällsentreprenör och socialt företagande var nytt för dem.

– För mig har det varit viktigt att få kunskap om min roll som en social entreprenör. Jag har fått ny kunskap och lärt mig nya begrepp. Samtidigt har vi haft möjlighet att bolla vår idé och blivit bemötta med respekt, fortsätter Carolina

Halland, där företaget har sin verksamhet, är ett litet län med ett bra företagsklimat och god samverkan mellan aktörer som på olika sätt stöttar företag. Carolina och Ann lyfter gärna fram all fin hjälp som de fått, även från andra organisationer som Nyföretagarcentrum, Hushållningssällskapet och Lokal Ledd Utveckling Halland.

Det är mycket som har hänt i företaget på kort tid och drömmarna om hur verksamheten kan växa är stora. I framtiden hoppas de att verksamheten skall utvecklas till social franchising där deras koncept kan spridas till andra delar av Sverige. Även här ser Carolina och Ann att Coompanion kan hjälpa dem framåt med kontakter, råd och fortsatt konceptutveckling.

– Vi vill vara en del av en positiv förändring av hela vårt samhälle och då är det viktigt att vi samarbetar och tar all hjälp vi kan få, avslutar Carolina och Ann med ett leende.

Vill du komma i kontakt med Hälsans Trädgård och djur?

Hör av dig till carolina@halsanstradgardochdjur.com eller ann@halsanstradgardochdjur.com

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!