Region Kalmar län har beslutat om samarbete med Idéburen sektor!

Bild: Åsa Selander och Ewa Engdahl

Pressmeddelande 2021-11-19

För Coompanion Kalmar län når nu sex års arbete sitt mål. – Men det är egentligen nu det riktiga jobbet börjar, säger Ewa Engdahl. Region Kalmar län har beslutat att skriva ett samarbetsavtal, en Överenskommelse med Idéburna Nätverket i Kalmar län, där man på ett organiserat sätt skall hjälpas åt att lösa samhällsutmaningar. 

År 2015 stod Sverige och länet med en flyktingkris som ingen varit med om tidigare. Det var påfrestande för samhället men många organisationer och föreningar ställde upp lokalt. Ewa Engdahl fångade upp signalerna om att det behövdes ett närmare samarbete mellan det offentliga och det idéburna vid denna typ av kris, att man helt enkelt behöver bättre kommunikationsvägar.  Då beslutade länsstyrelsen och länets Integrationsråd att stödja processen. Idéburen sektor omfattar föreningar, kooperativ, stiftelser och trossamfund och andra liknande sammanslutningar.

”Vi var tvungna att använda alla kontakter vi hade för att komma framåt”, säger Ewa Engdahl, ”men det gick och vi fick finansiering från Europeiska Socialfonden för att jobba vidare med frågan.” Även politiken har sett värdet i frågan. Både majoriteten, som har företrätts av regionrådet Johanna Wyckman (L) och oppositionen i form av moderaternas regionråd Pär-Gustav Johansson, har varit mycket aktiva i arbetet tillsammans med många andra.  ”Samhällsplattform Kalmar län” bildades och den har sedan har drivits av Åsa Selander och Ewa Engdahl. Åsa berättar att ett tiotal regioner i Sverige har Överenskommelser mellan det offentliga och idéburen sektor. Det unika i Kalmar län är att viljan och drivkraften har kommit från de idéburna organisationerna själva. Idag finns de idéburna organisationerna på regional nivå representerade i Idéburna Nätverket i Kalmar län ideell förening som Region Kalmar län nu kan skriva samarbetsavtal med. 

Med denna Överenskommelse på plats finns det ett organiserat arbetssätt med syfte att lösa samhällsutmaningar tillsammans. Åsa Selander nämner psykisk ohälsa som ett exempel där samarbete kan skapa bättre förutsättningar för att enskilda individer skall hitta sätt som fungerar för dem. Hon fortsätter med att denna typ av Överenskommelse borde alla regioner i Sverige ha. Kalmar läns process har fungerat mycket bra och hon välkomnar andra län som inte kommit så långt att få del av våra erfarenheter.

Ett tryggare län

Coompanion Kalmar län lämnar nu över stafettpinnen till föreningen Idéburna Nätverket Kalmar län. Det är denna förening tillsammans med regionen som nu startar arbetet tillsammans. Coompanion Kalmar län kan även fortsättningsvis tänka sig att vara ett stöd i processen.

”Sex år från början till beslut kan tyckas som en lång tid”, säger Ewa Engdahl, ”men en förankringsprocess med så många inblandade parter tar tid. Jag känner mig stolt och glad att ha fått vara med från början och fram till beslut och känner nu mig övertygad om att parterna kommer att ta sig an utmaningar i samhället på ett bra sätt tillsammans.”

Om Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för de som vill starta företag tillsammans. Coompanion finns i varje län och arbetar också med lokal och regional utveckling

Kontaktpersoner:

Ewa Engdahl, Verksamhetsledare Coompanion Kalmar län, ewa.engdahl@coompanion.se, 070-65 87 323

Åsa SelanderProjektledare Samverkansplattform Kalmar län Coompanion Kalmar län, asa.selander@coompanion.se, 072-157 00 72

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!