Kooperativa sektorn växer med miljardbelopp – trots pandemin

Kooperativa sektorn växer – trots pandemin

Ny statistik från Svensk Kooperation visar att den kooperativa sektorn ökade med tre
miljarder under 2020 trots en pågående coronapandemi. Med en omsättning på 494
miljarder kronor utgör de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen en betydande
del av svenskt näringsliv.

För sjunde året i rad tar Svensk Kooperation fram statistik som visar på den kooperativa
sektorns storlek och utveckling. Rapporten visar att framgångsrika stora kooperativa och
ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring,
bank, detaljhandel och skog är några.

Demokratiska och lönsamma företag

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen
under förra året 494 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP.
Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

Årets rapport undersöker också pandemins påverkan på de kooperativa och ömsesidiga
företagen. Pandemins påverkan på verksamheterna är till viss del svårbedömd, men på
totalen så visar statistiken en ökning med tre miljarder kronor för sektorn.

– Svensk Kooperations nya rapport visar att de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör
en stor och viktig del av näringslivet i Sverige. Att sektorn som helhet står stadigt och till och
med lyckas öka den totala omsättningen mitt under en pågående pandemi visar på kraften
som finns i den kooperativa och ömsesidiga företagsformen, där man förenar affärsnytta
med demokratiska värderingar, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation.
Statistik och fakta om kooperativa sektorn

Svensk Kooperation tar årligen fram rapporten Det kooperativa Sverige som ger en samlad
kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största
ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige och årets
undersökning gäller år 2020.

– De nya siffrorna bekräftar att den kooperativa sektorn är stor i Sverige, med många stora
och framgångsrika företag. Sektorns omfattning är nog större än vad många vet, och
rapporten ger viktig kunskap om det svenska näringslivet, säger Curt-Olof Mann,
rapportförfattare.

De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2020) en sammanlagd omsättning
på 295 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma
period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 199 miljarder kronor.
Tillsammans omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga
företagen alltså 494 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 miljarder kronor från
föregående år.

Databas ger möjlighet att sortera, filtrera och jämföra

www.svenskkooperation.se/100 finns hela rapporten, samt en databas med
presentationer av företagen i rapporten och de uppgifter som samlats in. Där finns stora
möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika
parametrar.

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken och rapporten har hämtats från offentliga
register och databaser samt företagens årsredovisningar och hemsidor.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!