Varför saknas kooperationen i vårbudgeten?

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kooperationen saknas i vårbudgeten – det menar Svensk Kooperation i samband med att regeringen presenterar budgeten på 30 miljarder kronor.

(Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Det saknas förslag för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa företagandet, menar organisationen och därmed riskerar Sverige gå miste om den potential som kooperationen har att lösa Sveriges utmaningar.

Svensk Kooperation representerar de största kooperativa företagen i Sverige, som tillsammans utgör en betydande del av näringslivet. Förhoppningen från deras sida var att det skulle finnas med förslag för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa företagandet. Det hade varit en viktig signal om att regeringen ser att kooperationen behövs för att lösa samhällsutmaningarna.

Men i vårbudgeten hittar man inte ett endaste ord om kooperation, kooperativt företagande eller ekonomiska föreningar.

Svensk Kooperation har länge föreslagit att regeringen borde ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla och skapa goda förutsättningar för kooperativa och ömsesidiga företag.

Läs mer om Svensk Kooperations uttalande om vårbudgeten.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!