Äventyrsgruvan utsedda till Årets kooperativ i Dalarna – en undre värld som skapar värden

Äventyrsgruvan i Tuna-Hästberg har på några år seglat upp till ett besöksmål utöver det vanliga. På 80 meters djup väntar upplevelser som man inte trodde fanns, och detta tack vare eldsjälar och entreprenörer som brinner och gör skillnad.

– Vi öppnar ett kulturarv under marken, säger Stefan Olsson, ordförande i en verksamhet som rönt internationellt intresse och kan bli en ny, viktig motor för besöksnäringen i Dalarna.

Gruvdriften har varit en viktig näring i vårt län genom historien. När gruvan i Tuna Hästberg stängdes ned 1968 var det få om ens någon som trodde att den skulle återuppstå. Gruvan syntes dömd att glömmas bort, som ett avlägset minne av en dokumenterad gruvdrift i Tuna-Hästberg från mitten av 1600-talet.

Men Daniel Karlsson, idag verksamhetschef, ville annat. Året var 1998 när han bestämde sig för att utforska platsen, han hade hört talas om att det fanns öppna gruvhål där… Med hjälp av rep firade han sig ner i mörkret. Fascinationen visste inga gränser. Resten är historia. Inte utan möda har 25 kilometer av torrlagda orter och gångar upptäckts.

– Det är helt fantastiskt, vad som hänt sedan dess, säger Stefan Olsson och ler med hela ansiktet.

Verksamhet i ständig utveckling

Vi skriver april 2022 och Äventyrsgruvan står nu inför sitt stora genombrott. De senaste åren har intresset exploderat i antal besökare och människor har tagit äventyrsgruvan till sitt hjärta, för de fantastiska miljöerna, och för det lilla äventyret, där man som gäst bjuds in i en annan värld, där historiens vingslag hela tiden känns närvarande.

Äventyrsgruvan består av tre olika verksamheter, där ett mervärde är att man inte får allt serverat. Det krävs en egen insats när man via en klätterled tar sig ner till 80 meter under jord. Föreningen har byggt klätterleden, via ett så kallat Ferrata-system, som innebär att besökare i alla åldrar och utan erfarenhet kan klättra ner i gruvan, där de bland annat tar sig över en hängbro och zipline.

– Vår äventyrstur finns i ett par olika varianter. Det är turer med mycket förväntan och spänning där vi alltid inleder med en säkerhetsgenomgång. När man går ner droppar det vatten och det kan vara mörkt här och var. Det är en upplevelse man inte får så ofta. Efter att tagit sig 40 meter ner kommer man till en hängbro som är femtio meter lång där det stupar ner. Det är en häftig upplevelse. Sen fortsätter man ner de återstående 40 metrarna ner till ett kristallklart vatten. På tillbakavägen går man genom olika bergrum tills man kommer upp i ett dagbrott.

Det andra verksamhetsbenet är dykning som varit en del sedan Baggbodykarna bildades 1996.

– Det är en verksamhet som genererar väldigt mycket gästnätter till bygden, cirka 1.000 per år och det är stadigt växande. Bara nu i april har vi haft dykningar under 21 dagar. Bland annat har vi kurser samt att Försvarsmakten och Räddningstjänsten är här och övar. Vi kan erbjuda dykning i orter och bergsrum med 30-40 meters fri sikt. Alla känner till oss som har det minsta intresse av dykning. Vi har även byggt en helt ny brygga där nere och forslat ner en ubåtstank som ger dykarna andningsgas.

Dessutom har Äventyrsgruvan begåvats med en stor scen för bland annat musikaliska framträdanden. Den påkostade scenen med olika belysningspunkter invigdes i mars 2020 då bland annat artisten Loreen uppträdde. Ett exempel på årligt återkommande evenemang är annars det traditionella valborgsfirandet med 400-500 deltagande i publiken. Dessutom har fiber dragits ner för att ge möjlighet att streama konserter och visa ovan jord i ett större maskinhus, för dem som inte vill eller kan ta sig ner till spelplatsen.

– Vad som driver oss är att hela tiden utveckla vår verksamhet på olika sätt. Det kan till exempel handla om att bygga nya leder där nere, med allt större tillgänglighet. Vi spränger allt själva och bygger, drar el och så vidare. Vi har redan forslat undan 2.500 ton sten och mer lär det bli med tanke på alla hundra idéer vi bär på för framtiden. Med små medel har det gjorts enormt mycket. Nytänkande och utveckling har hela tiden varit i fokus för föreningen. Samtidigt har det varit viktigt att bevara gruvan som den lämnades vid nedläggningen 1968. Vid utveckling av våra verksamheter har därför det alltid tagits hänsyn till minsta möjliga ingrepp i gruvans naturliga miljö och det som kvarlämnades efter nedläggningen. 

Samarbeten ger ringar på vattnet

En avgörande del i framgångskonceptet är de ”ringar på vattnet-effekter” som skapas i närmiljön. Många har känt sig delaktiga på olika sätt och engagemanget har på olika sätt spillt över positivt på det lokala samhället.

– Vi är väldigt mån om lokalbefolkningen och vill vara med och utveckla landsbygden. Redan 2011 bildade vi vår ekonomiska förening och det var ett lyckat drag. Vi är idag två föreningar, hembygdsföreningen i Tuna/Hästberg och Baggbodykarna, som driver verksamheten där intäkterna på olika sätt kommer samhället till godo. Bland annat har den gamla skolan, eller bygdegården, nyttjats som boende för våra dykare, där intäkterna gjort att man kunnat renovera skolan och byggt en bastu som kan användas av lokalbefolkningen. Hembygdsföreningen är även delaktiga vid event med försäljning och organisation vid gruvan. Genom samarbete med Hembygdsföreningen stärker vi bygden på flera olika sätt. Vi har bland annat ett avtal finns mellan föreningen och Hembygdsföreningen att de kostnadsfritt kan nyttja vårt maskinhus vid gruvan för egna aktiviteter. Hembygdsföreningen har sedan startat ett programråd för att se vilka aktiviteter som skulle passa där och då för såväl gammal som ung. 

Föreningen samarbetar även med olika lokala aktörer vid inköp, och hantverkare och entreprenörer från byn eller närområdet prioriteras, även om priserna ibland kan vara högre. Dessutom finns samarbete med Högskolan Dalarna och med skolor med yrkesutbildning kring praktikplatser där föreningen varje år tar emot elever. Och varje lucia är det elever från närliggande Rytmus musikgymnasium som deltar.

En demokratisk och dynamisk organisation

Stefan pratar även om styrkan i att arbetsplatsen har ett stort spann av ålder där alla arbetar tillsammans.
– Viktigt för oss är den personliga utvecklingen där varje individ får växa in i uppgiften i sin egen takt. Hos oss får man stora friheter men också möjlighet att vara med att påverka både små och store beslut genom öppna diskussionsforum och en transparent organisation. Detta gör också att många känner sig delaktiga och är villiga att engagera sig. Delaktiga och engagerade medarbetare leder till erfarenhet och små kostnader för upplärning av ny personal, där vi har en modell av lärlingsutbildning som sprider vår kunskap från erfaren till oerfaren. 

Föreningen har sedan starten fokuserat på energieffektiva system för värme och avfuktning.

– Avancerade styrsystem gör också att vi kunnat pressa ner energiförbrukningen till ett minimum. Under ett miljöarbete 2020 så slutade vi till exempel att använda engångsartiklar i plast.
När Stefan Olsson pratar om framtiden börjar det glöda i hans ögon.

– Vi ser med tillförsikt mot allt som väntar, och spänner bågen mot besöksmål som Zorngården i Mora, Nusnäs, Carl Larsson-gården och de andra besöksmotorerna i länet. Visit Dalarna har identifierat oss som ett extraordinärt besöksmål och kommer att lyfta oss på en internationell mässa i Falun i maj.

Världen knackar på

Och det stannar inte med ett allt större nationellt erkännande. Nu börjar det också pratas om platsen internationellt. Utan att någon vet hur har Wall Paper Magazine, ett av USA:s största magasin, hört av sig och vill skriva om gruvan och den bastu som ska byggas under sommaren. Och förfrågningarna blir fler och fler, inte minst bland världens dykare som hört om de underjordiska sjöar som finns just där.

– Vi har till och med registrerat namnet ”Adventure Mine” för att vi ska kunna möta den internationella marknaden.

Idag har Äventyrsgruvan alltså utsetts till Årets kooperativ i Dalarna 2022.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!