Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Vi gör företagare av fler

Genom de projekt vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En affärsmodell är arbetsintegrerande socialt företagande.

Empowerment+ Effektmätning

Genom projektet ska civilsamhället bli en stark och tydlig arbetsmarknadsaktör.

Läs mer om projektet

Yalla till Arbete

Genom projektet förbereder vi kvinnor med utländsk bakgrund för den svenska arbetsmarknaden och skapar möjligheter för dem att vara delaktiga i att både starta och driva Yalla Borlänge.

Läs mer om projektet

Projekt Byhotell

Vi utvecklar en helt ny kooperativ affärsmodell – för företag inom besöksnäringen – baserat på det italienska, internationellt uppmärksammade, konceptet Albergo Diffuso.

Läs mer om projektet

Regional HUB för hållbar affärs-utveckling av socialt företagande och social innovation

Coompanion i samverkan med Region Dalarna, har tagit fram en handlingsplan för att utveckla socialt företagande och social innovation i Dalarna. 

Läs mer om projektet

Avslutade projekt

Förstudie kooperativa affärsmodeller

Coompanion Dalarna genomför en förstudie som ska undersöka intresse och förutsättningar hos länets företagare att utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller.

Läs mer om projektet

Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och turism

Projektet ska utveckla samverkan mellan kommersiell service och besöksnäring samt skapa ett förstärkt lokalt nätverk.

Läs mer om projektet

Projekt LEAXW – Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg (Projekt LEAXW)

Ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt.

Läs mer om projektet

Trappa upp nationellt

Coompanion startar ett arbetskooperativ för utrikesfödda kvinnor, enligt Yallatrappans koncept.

Läs mer om projektet