Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 76 medlemmar som arbetar i hela Dalarnas län. Hos oss får du kostnadsfri rådgivning och information när du vill starta företag tillsammans med andra. Vi erbjuder också rådgivning, utbildning och processledning inom företagssamverkanarbetsintegrerande socialt företagande och lokal utveckling.

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Läs mer om våra tjänster

Ring oss!

0243-193 15

Besök oss!

Hitta hit

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Läs mer om kooperation

Vår styrelse

Anna Hed
Mora kommun

Ordförande

Abbe Ronsten
Säters kommun

Ledamot

Lars Lindblom
Ludvika kommun/ Smedjebackens kommun

Ledamot

Moshira Hassan
Motivation Hope ekonomisk förening

Ledamot

Lina Renberg
Almi Gävle/Dalarna

Ledamot

Anita Boman Daniels
LRF

Ledamot

Peter Börjesson
Lokal Mat ek förening

Ledamot

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!