Vi erbjuder tjänster och utbildningar riktade främst till kooperativa och demokratiskt ägda och drivna företag. Ditt företag eller förening kan till exempel få stöd i att utveckla ert styrelsearbete, få hjälp med att ändra stadgar eller med processledning. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är ni i uppstartsfasen? Boka kostnadsfri rådgivning här!

Våra tjänster

Hållbara ASF i Dalarna

Arbetsintegrerat socialt företagande (ASF)

Kooperation har länge varit ett sätt att möta sociala utmaningar. Idag är en utmaning att många inte får använda det de kan och vill på arbetsmarknaden. Det kooperativa företagandet gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möjlighet att dela arbetsbördan.

Coompanion är företagsutvecklaren för sociala företag. Vi har hjälpt flertalet av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten trygg och skapar företag som gör skillnad.

Vill du veta mer om arbetsintegrerande socialt företagande? Läs mer här eller kontakta Coompanion Dalarna!

– Gör affärer med arbetsintegrerande sociala företag!

När du gör affärer och samverkar med ASF bidrar du till att vi tillsammans i Dalarna skapar en arbetsmarknad för alla. Läs mer på ASF i Dalarna!

Företagssamverkan – affärsutveckling tillsammans!

Är du soloföretagare? Ta hem affärer ihop med andra, dela lokal eller maskiner! Företagssamverkan ökar möjligheterna samtidigt som du behåller friheten som egenföretagare. Genom vår hjälp kan ni se till att vinsterna med samarbetet blir större än vars och ens insats.

Utveckla ditt företag tillsammans med andra! Att dela på resurser, marknadsföra sig gemensamt och paketera nya erbjudanden till kunder tillsammans är exempel på företagssamverkan. Samverkan ger förutsättningar för tillväxt, lokal service, nya produkter och tjänster, och ger mindre företag möjligheter att göra större affärer tillsammans.

Coompanion bidrar med erfarenhet och inspiration och leder er grupp från idé till framgångsrik samverkan.

Kontakta oss gärna!

Lokal utveckling – gör din bygd attraktiv!

En lokal utvecklingsplan är en handlingsplan som samlar bygdens gemensamma visioner och mål, samt beskriver vad (mål) som ska uppnås, vem som gör vad och när det ska vara klart.

Vanligen är en lokal utvecklingsplan uppdelad i tre delar. Den första delen visar bygdens historia, den andra beskriver nuläget och den tredje lyfter fram tänkbara framtidsmöjligheter. Planen beskriver ortens demografiska utveckling, offentlig och kommersiell service, möjligheter till boende, föreningsliv och näringsliv.

Man kan med fördel använda verktyget Lokal Ekonomisk Analys (LEA) som bygger på av Statistiska centralbyrån insamlad statistik. Allt för att visa på vilka behov som finns samt möjligheter till utveckling.

Läs mer om lokal utveckling här, här finns ett exempel på hur andra gjort.

Vad behöver du hjälp med?

Coompanion stöttar på många sätt kring kooperativt entreprenörskap. Vi besöker även skolor och utbildningsanordnare för att berätta om fördelarna med kooperativt företagande.

Vill din organisation att vi kommer och berättar om kooperation? Hör av er till oss!

Annat stöd?

verksamt.se kan du hitta fler aktörer som kan hjälpa dig i ditt entreprenörskap.

Här finns en folder från Region Dalarna för dig som vill starta, utveckla eller överlåta företag i Dalarna.

Varmt lycka till med ditt entreprenörskap!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!