I höst startar vi upp arbetet med en förstudie kring energigemenskaper; REIS – Resurseffektiva energilösningar i samverkan. Syftet är att kartlägga små och medelstora företag och organisationer som har intresse av att utveckla småskaliga energilösningar som bidrar till energieffektivisering, särskilt i kooperativ form. Förstudien genomför vi tillsammans med sju andra Coompanion-kontor runt om i Sverige.

En viktig del av förstudien är att etablera samverkan med relevanta aktörer. Är du en av dem eller vet du någon vi bör kontakta? Hör av dig till oss.

Kontaktperson

Sam Risander 070- 560 28 77, sam@risander.se

tillväxtverket
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!