Ny kompetens – organisering runt energigemenskaper

Nyligen har Coompanions medarbetare, inklusive oss i Uppsala, genomgått en utbildning i energigemenskaper.

Fokus för utbildningen har varit hur man kan organisera sig tillsammans för att skapa olika former av energigemenskaper.

Syftet är att kunna möta den ökande efterfrågan på kunskap inom området samt att kunna agera bollplank för de idébärare och kooperativ vi möter med intresse i frågan.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!