Hela Blekinge ska leva

Välkomna att lyssna på Robert Wallin Bitr. regionchef Företagarna som kommer
presentera företagsläget i Blekinge utifrån Rapporten Ägar- och
generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?

Vi bjuder in dig att tillsammans föra en dialog kring hur vi verkar för en hållbar
samhällsutveckling där färre företag avvecklas eller säljs utanför länet. Och
främjar regionalt företagande med lokalt ägande.

När: 22/11 Klockan 17.30

Var: Netport Science Park, Amazonas

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!