Nu kan kooperativa företag åter söka innovationscheck via Coompanion

Innovationscheckar

Coompanion erbjuder nu kooperativa företag att söka innovationscheckar från Vinnova. Små och medelstora företag kan ansöka om upp till 100 000 kr för expertstöd, som kan bidra till att utveckla företagets innovation och samtidigt utveckla företagets kompetensnätverk.

Checkarna riktar sig till ekonomiska föreningar och aktiebolag med minst 3 delägare som bedriver sin verksamhet i kooperativ form.

Checken skall användas till inköp av extern expertkompetens. Ingen medfinansiering krävs.

Läs mer om möjligheten med innovationscheck.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!