Uppdrag ”Samverkan sociala företag”

Under 2023 har Coompanion Jönköpings län tillsammans med representant för SOFIJ (Sociala företag i Jönköpings län) i uppdrag att utveckla samarbetet mellan Finnvedens samordningsförbund och sociala företag i förbundets tre kommuner. Sociala företag betyder mycket i stödet till den målgrupp förbundet arbetar med och följande mål finns för uppdraget:

  • Ta fram underlag för en strategi för hur samverkan mellan Finnvedens samordningsförbund och sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag i området ska fungera.
  • Säkerställa att det finns underlag för att upprätta policys som möjliggör för respektive
    förvaltning inom kommunerna att samverka i frågor som rör sociala företag och personer
    som omfattas av dessa.
  • Säkerställa att kommunledningarna och upphandlingsansvariga har god kunskap om
    möjliga vägar för samverkan med sociala företag.

Uppdraget finansieras av Finnvedens Samordningsförbund.
Projektaktiviteter och insatser planeras och genomförs av Coompanion i Värnamo, Gislaved och Gnosjö kommun i nära samarbete med förbundet.
Har du frågor eller vill veta mer om uppdraget? Kontakta projektledare Rebecka Hoxha Frohm .

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!