Kooperativ energi vinner uppsatspris 

Vinnare av Svensk Kooperations uppsatstävling för år 2023 är Petra Lindberg och Linnea Ljungberg med en uppsats om energigemenskaper som framtidslösning. Med den kooperativa uppsatstävlingen vill Svensk Kooperation lyfta fram studenter på högskolor och universitet som bidrar till ökad kunskap om kooperation. 

För tredje året i rad delar Svensk Kooperation ut ett uppsatspris. Priset syftar till att uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. En namnkunnig jury har nu utsett årets bästa kooperativa uppsats, som vinner 25 000 kronor. 

– Energiberedskap och lokal energiförsörjning är väldigt aktuellt. Här bidrar den vinnande uppsatsen med relevant kunskap kring energigemenskaper, där olika aktörer går samman i lokala samarbeten om energi. Den kooperativa företagsformen passar utmärkt för energigemenskaper, och här finns mycket lärande att hämta från uppsatsen, säger Paul Christensson, ordförande i juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling och vice ordförande för LRF och Södra. 

Petra Lindberg och Linnea Ljungberg vinner Svensk Kooperations pris för bästa kooperativa uppsats år 2023 med uppsatsen Energigemenskaper – en framtidslösning? En studie om energigemenskapers utveckling i Sverige. Uppsatsen är en masteruppsats på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Uppsatsen undersöker förutsättningarna för energigemenskaper i Sverige. Energigemenskaper är samarbeten mellan lokala intressenter som producerar, konsumerar och hanterar lokala egna energisystem. 

Juryns motivering till vinsten lyder: 

2023 års vinnare av bästa kooperativa uppsats är Petra Lindberg och Linnea Ljungberg som skrivit uppsatsen ”Energigemenskaper – en framtidslösning? En studie om energigemenskapers utveckling i Sverige”. Uppsatsen är en masteruppsats på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. 

Uppsatsen rör den mycket aktuella frågan om energiförsörjning och undersöker förutsättningarna för energigemenskaper i Sverige. Energigemenskaper är samarbeten mellan lokala intressenter som producerar, konsumerar och hanterar lokala, egna energisystem – och den kooperativa företagsformen är en möjlig organisation för energigemenskaper. Uppsatsen är en empirisk undersökning av ett antal olika energigemenskaper runt om i landet. Uppsatsen undersöker bland annat vilka utmaningar som finns för att utveckla energigemenskaper och möjliga lösningar på dessa, samt vilka roller som olika aktörer kan ta för att skapa och driva energigemenskaper. 

Den vinnande uppsatsen är välskriven och visar på ett bra akademiskt hantverk. Uppsatsen är mycket ambitiös i sitt omfång, med ett imponerande empiriskt underlag som möjliggör gedigna slutsatser. Den ger ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen, både allmänt om organisering för att ta ansvar för gemensamma utmaningar och specifikt om vad som behövs för att utnyttja potentialen i energigemenskaper i Sverige. 

Juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling har bestått av: 

  • Paul Christensson, vice ordförande för LRF och Södra 
  • Staffan Furusten, professor i företagsekonomi på forskningscentrumet Score, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm 
  • Karin Hakelius, lektor på Sveriges lantbruksuniversitet 
  • Johan Vamstad, lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola 
  • Klara Dryselius, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer 
  • Anders Dahlquist-Sjöberg, Jur. Dr, vice ordförande Svensk Kooperation och vice vd KF 

Uppsatspriset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga arbete för att bidra till mer forskning och undervisning om kooperation på universitet och högskolor i Sverige. 

Du hittar uppsatsen hos Svensk Kooperation.

Vill du veta mer om energigemenskaper?

Vi på Coompanion är experter på tillsammansföretagande så som att starta en energigemenskap.

Behöver du råd och stöd i er process? Prata med oss! Här får du kostnadsfri rådgivning, hitta ditt närmsta regionkontor.

Här kan du läsa mer om energigemenskaper och energikooperativ.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!