Re-design som skapar både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Vinnovafinansierat projekt som avslutades den 31/10.

Kan samverkan skapa en affärsmodell som är ekologist, ekonomiskt och socialt hållbar? I utsorteringen hos Wargön Innovation har vi provat oss fram för att hitta kriterierna för att så många byxor som möjligt ska bli möjliga att re-cykla. Detta har lett till att utsorteringen är skalbar men fortfarande personalintensiv. Vid projektansökan var tanken att vi skulle sälja “Nimbel Patch jeansen” i de ursprungliga kedjornas webshoppar men den vägen har inte varit möjlig, ev. kommer den nya avfallsförordningen från EU som träder ikraft 2025 att skapa möjlighet för närmare samverkan med klädeskedjorna.

Nimble Patch har utvecklat försäljningen genom att prova sig fram i olika försäljningskanaler främst via sin webshop. Här finns också en lagningstjänst som utvecklats i projektet. Försäljning B2B var till en början i secondhandbutiker men nu i fristående barnklädesbutiker med hållbarhet i focus. I september var Maria och pitchade för Draknästet på SVT och har nu fått investerat kapital.

Yalla Mellerud har utvecklat sina flöden för att kunna sy fler jeans och säkerställa kvaliteten. Under 2022 så nyanställdes 2 kvinnor på Yalla Mellerud, men ekonomin växte inte i den takt som behövdes för att klara 2 ytterligare anställningar så tyvärr fick anställningarna avslutas. Sömnaden har gjorts skalbar och utförs nu både på Yalla Mellerud och på Yalla Trappan i Malmö. Yalla Mellerud har blivit en viktig plats för utrikesfödda kvinnors möjlighet att arbetsträna.

Coompanion har jobbat med utvecklingen av Yalla Mellerud både med affärer och medarbetare. Ekonomin är tuff för både Nimble patch och Yalla Mellerud men vi tror på affärsmodellen.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!