Det har FN beslutat och uppmanar samtidigt medlemsstaterna att främja kooperativ utveckling.

FN kraftsamlar för kooperation runt om i världen. FN:s generalförsamling har beslutat att 2025 ska vara det internationella året för kooperation (International Year of Cooperatives). Man motiverar beslutet med att kooperativa företag visat sig mer motståndskraftiga, inte minst i tider av sociala och ekonomiska kriser än andra företag. I motiveringen lyfter man också att kooperativa företag bidrar till måluppfyllelse av Agenda 2030 i högre grad än andra företag.

Senast FN utsåg kooperationens år var 2012, då motiverades det med kooperationens förmåga att bekämpa fattigdom, stärka demokratin och att skapa nya arbetstillfällen. Man lyfte också, i finanskrisens spår, de kooperativa bankerna som bättre klarade sig genom krisen än de traditionella affärsbankerna.

Att FN åter beslutat om ett kooperativt år är ett erkännande av kooperativa företags betydelse för samhällens utveckling och välstånd. Året skapar också ett momentum för regeringen att leverera på FN:s uppmaning om att gynna kooperativ utveckling i vårt land.

Läs mer om FN:s initiativ kring kooperation:

FN:s resolution om att 2025 ska vara det internationella kooperativa året

FN:s generalsekreterare António Guterres rapport om kooperation och
social utveckling

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!