Avtal - hur, när och varför

Avtal – hur, när och varför

Välkommen till Coompanions lilla avtalsskola! Under ett kort webbinarium går vi igenom det mesta som ni behöver känna till om att skriva och teckna avtal.

Samtidigt finns vår jurist Louise Edqvist Lendefors på plats för att svara på era frågor!

20 april kl 18.00-19.30

Anmäl dig här

Vi kommer att ta upp följande områden:

Avtalets syfte och varför vi behöver dem

 • Hur utformar man ett bra avtal?
 • Vem ska utforma avtalet?
 • Olika typer av avtal (standardavtal, köpeavtal, avtal om lösa saker)
 • Vem kan ingå avtal? Firmateckningsrätt, fullmakter m.m.

Avtalslagen

 • Tolkning av avtal – hur fastställer man innehållet i avtalet?
 • Olika tolkningsmetoder
 • Subjektiv, objektiv tolkning, dolus,
 • Culpa, oklarhetsregeln, minimiregeln

Speciella omständigheter

 • Innebörden av att ingå avtal – ansvar
 • Skydd vid motpartens konkurs
 • Avtalsbrott
 • Dröjsmål och fel
 • Reklamation och preskription
 • Så tar ni er igenom en tvist
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd vid avtalsbrott
 • Bevisning om avtal

Vi sätter ihop ett avtal

 • Planering (syfte och målsättning)
 • Faktisk aktivitet (vad är det vi ska göra?)
 • Rättsliga effekter (följden av det man kommit överens om)
 • Avtalstidpunkt (avtalsbundenhet, hur länge ska avtalet gälla?)
 • Verkställighet (fullgörande)
 • Avtalsförhållandet upplöses

Mallar för avtal

 • Vi visar olika mallar för avtal och var någonstans de går att hitta.

Datum

20 apr 2021
Expired!

Tid

18:00 - 19:30

Lokal tid

 • Tidszon: America/Los_Angeles
 • Datum: 20 apr 2021
 • Tid 09:00 - 10:30

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Online
Anmäl dig här
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!