Projektet Empowerment+ har haft som mål att civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning.

På den här sidan har vi samlat resultat av arbetet från 2021-2023.

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden och drivits av Coompanion Sverige i samverkan med flera andra aktörer från civilsamhället.

Europeiska Socialfonden

Detta har vi gjort under projektet

Testbäddar Vi har etablerat testbäddar som tagit avstamp för utveckling i lokal och regional kontext. Läs mer

Roller Identifierat våra roller inom arbetsmarknadsområdet

Kompetensbehov Vi har kartlagt behovet av kompetensutveckling hos aktörerna inom civilsamhället

Teman Arbetat i tematiska grupper som kartlagt och analyserat strategiska områden:

  • Effektmätning
  • Kompetensutveckling
  • Innovationsförmåga
  • Påverkan/gemensamt erbjudandet
  • Villkor inom gig-ekonomin

Läs mer längre ned eller i den officiella rapporten.

Empowerment+ i korthet

Projekttid

1 februari 2021 – 31 december 2022

Projektpartners

Rädda Barnen
ABF
Hela Sverige ska leva
Convoy
SMART
Riksidrottsförbundet
Funktionsrätt
IF metall

Projektägare

Coompanion Sverige


Resultat av Empowerment+

Vi har utvecklat sex metoder för att inkludera och stärka individens ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om våra metoder

Vi har även tagit fram fyra strategibeskrivningar och rapporter (effektmätning, innovation, villkor för gig-ekonomin och påverkan/erbjudande).

Läs rapporten

Vi har tagit fram en beskrivning över idéburen sektors roll på arbetsmarknaden. Utforska sajten Mervarlden.se!

Till sidan

Vi har arbetat fram en vägledning med både strategi och handlingsplan för framtida initiativ, både enskilda och gemensamma.

Läs rapporten

Arbetet i projektet har inneburit nya partnerskap, lärande för de olika organisationerna och minst två gemensamma utvecklingsinitiativ.

Läs mer om Proact

Läs mer om Agency+


Testbäddar i Empowerment+

I testbäddarna har vi tagit fram och testat ett antal metoder inom sysselsättning och arbetsmarknad.

Huset i Ånge

En kooperativ jobb- och utbildnings-förmedling

Partners: Ånge kommun, ABF Lära och Jobb, Coompanion Västernorrland Coompanion Värmland och Coompanion Jämtland stödinsatser), IF-Metall

Syfte: Att skapa ett partnerskap som tillsammans kan tillse att människor kommer närmare jobb och att arbetsgivare ska få kompetenta anställda.

Resultat: Den ekonomiska föreningen ”Jobb och kompetens i Ånge” är under bildande.

Läs mer i rapporten

Effektmätning i Dalarna

En ny och genemsam metod för att mäta effekt

Partners: Coompanion Dalarna, Hela Sverige ska leva Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas Högskola

Syfte: Det finns idag inget etablerat och vedertaget sätt för aktörerna inom civilsamhället att följa upp, redovisa eller påvisa det mervärde och effekt om civilsamhällets aktörer skapar.

Resultat: Testbädden har tagit fram en konceptskiss på ett gemensamt förhållningssätt kring effektmätning. Arbetet fortsätter nu mellan aktörerna i Dalarna.

Ojobbigt

Lättare sätt att hitta uppdrag och utförare för föreningsliv, näringsliv och privatpersoner

Partners: Convoy, Hela Sverige ska leva, Coompanion Roslagen Norrort, Coompanion Norrbotten och Coompanion Västerbotten, Coompanion Jämtland

Syfte: Samverkan för sysselsättning & lokal arbetsmarknad – föreningsliv, näringsliv och enskilda personer.

Resultat: Förutsättningarna och nätverket för arbetet finns på plats.

Läs mer i rapporten

BUDA

Barn och ungas delaktighet på arbetsmarknaden

Partners: Rädda barnen, RF Sisu

Syfte: Metoden tar sig an utmaningen kring unga som systematiskt utestängs ifrån arbetsmarknaden och har som mål att motivera unga i skolålder att åter söka sig tillbaka till utbildning eller arbetsföra unga att söka sig in på den etablerade arbets- marknaden.

Resultat: Trygghetssyftande utbildning, aktiviteter för barn och event kopplat till arbetsmarknad, rättigheter m.m.

Läs mer i rapporten

Ryggraden

Kompetens och villkor för föreningar och giggare

Partners: SMART och RF Sisu

Syfte: Att studera de mötesplatser kommer att behövas både för anställda inom föreningslivet och för giggarbetare som också ofta arbetar ensamma har ett mycket stort behov av att möta andra, antingen för att dela kunskap, tillgodose sig ny kunskap eller hitta någon med kompletterande kunskaper.

Resultat: Testbädden har identifierat två områden som de kommer att arbeta vidare med: förenklad digital in- frastruktur för giggare och ökad kompetensutveckling i arbetsgivarfrågor för för- eningar.

Läs mer i rapporten

Trösklarna

Vägen till arbete

Partners: ABF Västmanland och Funktionsrätt Sverige

Syfte: Tanken är att denna metod, Trösklarna, ska kunna användas av organisationer inom civilsamhället som arbetar med att “främja social inkludering och motverkar arbetslöshet och utanförskap”.

Resultat: En metod som innefattar en bred hanledningsinsats som har som mål att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få vägledning och stöd för att finna, få och behålla en anställning.

Läs mer i rapporten

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!