Sociala företag drivs av människor som på olika sätt vill förändra världen eller det samhälle de verkar i. Samhällsnytta är den främsta drivkraften och de återinvesterar vinsten i samma syfte. Ganska ofta styrs och ägs de demokratiskt.

De är samhällsentreprenörer som skapar lösningar, ofta innovativa sådana, för exempelvis en levande landsbygd, mindre matsvinn, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Samhällsentreprenörskap, social innovation och socialt företagande finner lösningar på våra samhällsutmaningar och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

Varje år arrangerar vi konferensen Stora Sociala Företagsdagen! Läs mer på konferensens egen sajt!

En väg in på arbetsmarknaden

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) låter individer komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden i sin egen takt. De finns till för människor som av olika skäl har svårt att skaffa eller behålla ett arbete.

I ett ASF består affärsidén ofta av två delar. Den ena en traditionell verksamhet där varor eller tjänster säljs på en traditionell marknad – den andra genom att sälja tjänster som arbetsträning, sysselsättning, praktik, arbetsrehabilitering till myndigheter eller kommuner.

Den kooperativa modellen är särskilt effektiv i ett ASF, eftersom delaktighet och medbestämmande ofta har mycket positiv effekt på individens hälsa och välmående. I ett ASF arbetar man 100 % av sin egen förmåga.

Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag

Ta sikte på de globala målen!

FN:s globala mål för en hållbar värld är en riktigt bra inspirationskälla när ni startar eller utvecklar ert företag. Er affärsidé kan ta sikte på att lösa något av målen eller delmålen och på så sätt bidra till en mer positiv utveckling – både lokalt och globalt.

På vår sajt StartaHållbart kan ni utforska de globala målen och skapa er egen action plan!

Läs om fler fokusområden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!