Hållbara ASF i Gävleborg är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Hållbara ASF i Gävleborg är ett projekt hos Coompanion Gävleborg

Region Gävleborg har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Projektet omsluter cirka 2,5 miljoner kronor, där Tillväxtverket bidrar med 1,8 miljoner. Region Gävleborg ska genom dessa insatser arrangera informationsträffar och utbildningar för att sprida kunskap om möjligheterna inom arbetsintegrerade sociala företag till handläggare och tjänstemän lokalt och regionalt. Syftet med projektet är att bygga upp hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan för ökad kunskap, kompetensutveckling och affärsutveckling för att fler ska få möjlighet till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag.

Läs mer på Region Gävleborgs hemsida

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!