Handlar det om samarbete och partnerskap? Vi är företagsrådgivaren för alla som vill göra saker tillsammans. Här hittar ni våra tjänster som vi erbjuder genom våra 25 regionala kontor över hela landet.

Avgiftsfri rådgivning

Avgiftsfri rådgivning
Avgiftsfri rådgivning

Har ni precis bestämt er eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd?

Vi ger stöd från idé till framgångsrikt företag. Ni får kunskap om hur ni startar ett kooperativt företag, vilka företagsformer ni kan välja, hjälp med avtal, stadgar och registrering osv.

Ta rådgivningen tidigt i er process så att ni försäkrar er om att ni lägger energin på rätt saker i rätt ordning.

Fram till att företaget är registrerat och igång är vår rådgivning avgiftsfri!

Affärsutveckling och finansiering

Affärsutveckling
Affärsutveckling och finansiering

Behöver ni hjälp med affärsutveckling och finansiering? Anlita oss!

Vill ni vässa er näringsverksamhet och bli bättre på affärer? Vi skräddarsyr rådgivning efter era önskemål och behov! Coompanion ser över er verksamhets ekonomi och kan hjälpa till med budgetarbetet.

Vi kan också marknadsföring och paketering av tjänster!

Processledning, workshops och möteshållning

Processledning, workshops och möteshållning
Processledning, workshops och möteshållning

Vi leder workshops och utformar utbildningar i entreprenörskap med metoder som är effektiva och inkluderande.

Målet är att ni som deltar ska få en ökad förståelse för hur idéer kan bli till verklighet.

Ni får processledning, workshops och föreläsningar inom områden såsom socialt entreprenörskap, lokal utveckling, globala målen i agenda 2030, generationsväxling, kooperation med mera.

Företagssamverkan

Företagssamverkan
Företagssamverkan

Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se

Små företag har mycket att vinna på att samverka med andra: Skapa skalfördelar, stärka sin kompetens, bredda sitt kundunderlag och sänka sina kostnader.

Styrelsearbete

Styrelsearbete
Styrelsearbete

Gå en utbildning eller hyr in ett proffs! Vi erbjuder kurser i styrelsearbete, ger handledning och kan även bidra som ledamot eller adjungerad i styrelser.

Efterfrågas mest just nu hos Coompanion

Efterfrågas mest just nu hos Coompanion
Efterfrågas mest just nu hos Coompanion

Social innovation

Samhällsentreprenörskap

Idéburet företagande

Generationsväxlingar

Integration av långtidsarbetslösa och nyanlända

Hållbar energiförsörjning

Landsbygdsutveckling för ökad attraktion för invånare och besökare

Finansieringsfrågor för kooperativa företag

Agenda 2030

Kooperativa digitala plattformar

Arbetsintegrerande sociala företag

Styrelseutbildningar

Vad behöver du hjälp med?

Skriv och berätta

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!