Pågående projekt

Innovationscheckar
Innovationscheckar

Innovationscheckar

Coompanion har fått Vinnovas uppdrag att förmedla innovationscheckar till ett värde av 10,6 miljoner kronor till små och medelstora kooperativa företag under 2022 – 2024.

Coompanion kan förmedla upp till 100.000 kronor för inköp av experthjälp till de företag som får beslut om stöd. Företaget som söker ska drivas som ekonomisk förening eller aktiebolag i kooperativ form.

Läs mer om Innovationscheckar till kooperativa företag

Avslutade projekt

Förstudie Kundresan för samhällsentreprenörer - Photo by Brooke Cagle on Unsplash
Kundresan för samhällsentreprenörer

Kundresan för samhällsentreprenörer

Coompanion Gävleborg har fått i uppdrag av Region Gävleborg att genomföra Förstudie Kundresan för samhällsentreprenörer.

Förstudien bidrar till ökad kunskap och insikter som främjar tillväxt och nya företag, samhällsentreprenörer och sociala innovationer som löser samhällsutmaningar, vilken är en prioriterad sektor för tillväxt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Läs mer om Kundresan för samhällsentreprenörer

ServiceLyftet Paketbox
ServiceLyftet

ServiceLyftet

ServiceLyftet är ett projekt som syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

Läs mer om ServiceLyftet

Centrum för socialt företagande är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Centrum för socialt företagande

Centrum för socialt företagande

Centrum för socialt företagande är ett projekt för att stötta sociala entreprenörer och sociala innovationer i Gävleborg.

Socialt företagande – Varför då?

Socialt företagande – Varför då?

Exemplen är från en kartläggning av socialt företagande i Gävleborg. Kartläggningen var en del av ett större projekt som genomförs 2018-2020.

Medarbetarägande är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Medarbetarägande i Gävleborg

Medarbetarägande i Gävleborg

Projektet Medarbetarägande i Gävleborg ska identifiera företag i Gästrikland och Hälsingland som snart står inför ett generationsskifte och eventuell försäljning. Syftet är att visa på möjligheter med ett personalövertagande för att bevara arbetstillfällen och för att slippa riskera att arbetstillfällen försvinner från bygden.

Läs mer om Medarbetarägande i Gävleborg

Företagande på lika villkor är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Företagande på lika villkor

Företagande på lika villkor

Coompanion Gävleborg är samverkanspartner i projektet ”Företagande på lika villkor”. Målgruppen är nyanlända som vill starta företag.

Läs mer om Företagande på lika villkor

ASF – Goda exempel i Gävleborg

ASF – Goda exempel i Gävleborg

Exemplen är från en kartläggning av ASF, Arbets­integrerande sociala företag. Kartläggningen var en del av ett större projekt som genomfördes 2017-2018.

Läs mer om ASF – Goda exempel i Gävleborg

Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Framsteg är ett projekt där 12 företag tillsammans utvecklar en kvalitetssäkrad modell för arbetsintegrering i arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg.

Läs mer om Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF

Hållbara ASF i Gävleborg är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Hållbara ASF i Gävleborg

Hållbara ASF i Gävleborg

Region Gävleborg har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Läs mer om Hållbara ASF i Gävleborg

LEAXW - Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
LEAXW – Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

LEAXW – Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Projektansökan LEAXW avser att genomföra 10-12 Lokalekonomiska analyser, LEA, och stödja utvecklingen av serviceplaner, handlingsplaner, projekt och nya verksamheter för ökad service och tillväxt på landsbygden i Dalarna och Gävleborg.

Läs mer om LEAXW – Lokalekonomisk analys Dalarna Gävleborg

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!