Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Framsteg – Modell för arbetsintegrering i ASF är ett projekt hos Coompanion Gävleborg

Framsteg är ett projekt där 12 företag tillsammans utvecklar en kvalitetssäkrad modell för arbetsintegrering i arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Ett arbetsintegrerande socialt företag även kallat ASF är ett företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Företagen integrera människor i samhälle och arbetsliv genom arbete och delaktighet i företagen. De återinvesterar sin vinst och är fristående offentlig sektor. Företagen verkar utifrån samma förutsättningar som andra typer av företag – är registrerad hos Skatteverket, erbjuder olika varor och tjänster, betalar skatt osv. Företagen arbetar kooperativt. Det betyder att företaget bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag. Genom att köpa varor och tjänster av dessa företag bidrar köparen till en social hållbarhet i samhället då företagen möjliggör arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning för personer som står långt i från arbetsmarknaden.

I och med projekt Framsteg – modell för arbetsintegrering i ASF tar nu 12 företag i länet tillsammans med Coompanion fram en kvalitetssäkrad modell som möjliggör att personer som är på arbetsträning/sysselsättning eller rehabilitering inom företagen får en tydlig ”resa” under sin tid i företag. Det innebär tydlig introduktion, arbetsplan, utvärdering m.m. Modellen integrerar även validering av personernas kompetenser. Samtliga personer som är placerade i företagen kommer utifrån denna modell få en möjlighet att bli validerad utifrån företagets olika verksamhetsområden. Exempelvis butik, café, städ, generella arbetslivskompetenser, m.fl. Verktyget som används inom valideringen heter OCN (Open College Network). Mer info om detta verktyg hittas på: www.ocn.se. Projektet har hittills utbildat 42 handledare i detta valideringsverktyg inom dessa medverkande ASF.

I projektet samverkar företagen med både Arbetsförmedlingen och kommunerna i länet då deras perspektiv är oerhört viktiga utifrån deras roll som beställare av arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning.

Här finns modellen som projektet utgår ifrån och som ska vidareutvecklas inom projektet. En mer ingående beskrivning av modellen på sida 2.

Projekttiden är: 170801-180501

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!