ServiceLyftet Paketbox
ServiceLyftet Paketbox

Projekt ServiceLyftet syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

Målsättningen är att i varje Servicelyft-län kartlägga och utreda vilka lanthandlare som kan komma att bli aktuella för att delta i projektet och få dem inspirerade till att delta. Vi samverkar med lokal- och regional nivå och arbetar i samklang med de lokala/regionala serviceplaner som finns.

Med hjälp av digital teknik ska projektet stimulera nyetableringar där butiker tvingats lägga ned på grund av lönsamhetsproblem alternativt nystart av butik där behov identifieras. Samtliga butiker ges möjligheten att utforma en individuell projektplan i vilken det skall framgå hur just deras verksamhet skulle kunna effektiviseras med digital teknik. Projektplanen är en del i ett beslutsunderlag för nästa steg.

Projektet ServiceLyftet genomförs i samverkan mellan regionerna Kalmar, Östergötland, Örebro, Västmanland, Jämtland och Gävleborg.

Aktörer i dessa regioner är Coompanion, Regionförbund, Kommuner och Lanthandlare.

Projektperiod var ursprungligen 2018-2020 och har förlängts till början av 2022.

Handbok

Att skapa livskraftig lanthandel med hjälp av digitala lösningar är en handbok som är skapad av projekt ServiceLyftet. Du kan ladda hem den som pdf.

ServiceLyftets egen webbsida

Du finner mer material på ServiceLyftets egen webbsida.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!