Arbetsintegrerande* sociala företag är företag vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden.

Dessa sociala företag ska erbjuda delaktighet för medarbetarna t ex genom att de kan bli ägare/medlem i företaget och vinsterna ska huvudsakligen återinvesteras i företaget eller i nya företag som har samma primära syfte. Enligt den definition som Tillväxtverket i samarbete med andra aktörer tagit fram, ska de också vara fristående från offentlig sektor.

*Ofta kallas dessa företag arbetsintegrerande sociala företag. Läs mer om vad sociala företag är!

Har du ytterligare funderingar över vad ett arbetsintegrerat företag är? Här är vanliga frågor och svar om ASF

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!