Vid lokal utveckling, förändringsarbeten, destinationsutveckling eller andra processer där förankring och medskapande är viktigt kan en extern processledare göra all skillnad. Coompanion arbetar med roliga och involverande metoder som öppnar dörrar och skapar glädje!

Processledning gör det lekande lätt!

Vi vet också vad som krävs för att skapa långsiktigt hållbara partnerskap och tar med detta i vår processledning om syftet med arbetet är detta.Vill ni att vi parallellt skriver den gemensamma handlingsplanen gör vi det också!

Vi arbetar med organisationer från offentlig sektor, näringsliv och idéburen/ideell sektor. Våra medarbetare har bland annat medverkat och/ eller processlett vid framtagande av Leader-strategier och vid framtagandet av en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och den idéburna sektorn.

sven bartilsson coompanion

Ta gärna kontakt med oss!

Sven Bartilsson

Senior Advisor

sven.bartilsson@coompanion.se
031-744 01 62
0705-74 54 00

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!