Sociala företag är företag som har hållbarhet som främsta mål. De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är styrda av människor som jobbar i dem och syftar till att skapa möjligheter och jobb för personer som av olika anledningar har svårigheter på arbetsmarknaden.

Boka rådgivning med oss om ni vill ha hjälp att komma igång med ert sociala företag!

Letar du efter sociala företag? På den här sidan hittar du information, tjänster, produkter och kontaktuppgifter till företag i Västra Götaland.

Vi har arbetat med utveckling av sociala företag i över 20 år. Vi hjälper både den som vill driva företag och den som vill prova på att arbeta som en del av rehabilitering – utan eget risktagande. I de sociala företagen får du utvecklas i din takt. Tillsammans skapar vi fler jobb när affärerna går bra!

Vad är ett socialt företag?

Sociala företags främsta drivkraft är att hitta lösningar på samhällsutmaningar. De utmanar ofta den traditionella idén om vad ett företag kan vara.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden. De ska erbjuda delaktighet för medarbetarna, t.ex. genom att de kan bli ägare/medlemmar i företaget och vinsterna ska huvudsakligen återinvesteras i företaget eller i nya företag som har samma primära syfte. De ska också vara fristående från offentlig sektor.

Göteborg har Sveriges största koncentration av sociala företag. Många av dem är medlemmar i Coompanion Göteborgsregionen.

Hitta sociala företag i Göteborgsregionen!

Är sociala företag riktiga företag?

Såklart! Vi har samlat vanliga frågor och svar om arbetsintegrerande sociala företag.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!