Förmiddagen den 27 januari träffades representanter från bl.a. kommuner, folkbildning och studieförbund, stöd- och främjaraktörer för landsbygd samt akademi för att prata om samhällsnyttiga initiativ i länets landsbygder. Gemensamt för deltagarna är att de möter idébärare på landsbygden i sitt arbete. Dialogforumet arrangerades av Coompanion Jönköpings län inom ramen för projektet SIRU 2.0 – social innovation för regional utveckling.

Professor Malin Lindberg från Luleå Tekniska Universitet sa under sin presentation:

Lokala aktörer är de som blir varse om landsbygdens samhällsutmaningar först och som utvecklar innovativa lösningar för att lösa problemet.

Det tycker vi speglar resultatet av förmiddagen väl. Välkommen att ta del av resultatet här!

Inspiration! Exempel på lyckade initiativ som gjort skillnad någonstans i länets landsbygder:

”Samverkan mellan föreningar, lokala aktörer och lokala banken vilket bl.a. resulterat i tidning som ges ut”- samverkan för att synliggöra vad som händer på orten.

Initiativet Filmbyn Småland i Mariannelund gör mer av arvet från Astrid Lindgren- synliggör filmerna och dess koppling till platsen Mariannelund men också Mariannelunds historiska och kulturella betydelse i sig”- skapar en kännedom om platsen och bygden.

Anordnandet av våffelträffar på orten för gemenskap och sammanhållning”- pågått under många år, långsiktigheten en framgångsfaktor- befolkningskurvan för orten gått upp som ett resultat.

REKO-ringar för att göra det möjligt för livsmedelsproducenter att sälja sina produkter direkt till konsumenter- ideella krafter möjliggör”- inga mellanhänder behövs mellan producent och konsument!

Projektet SMART Housing Småland som Länsstyrelsen driver- undersöker hur man kan använda trä och glas i högre grad för att bygga bostäder- trä och glas är landsbygdens råvaror!

Några framgångsfaktorer för dessa:

 • Förankring i bygden
 • Gruppen behövs- ensam idébärare är inte stark!
 • Vilja till samhällsengagemang och samhällspåverkan i bygden eller hos idébärare.
 • Samhällssamverkan mellan olika aktörer.
 • Platsen har central roll för vilka möjligheter som finns
 • Långsiktighet – skapar hållbarhet och spinnoff- effekter
 • Att lyckas med en sak ger skjuts åt annat

Vilka är landsbygdens och idébärarnas behov och utmaningar enligt deltagarna?

 • Finansiering
 • Att man som idébärare kan behöva ligga ute med egna pengar
 • Kunskapen om vilken finansiering som finns tillgänglig och vilka tillstånd som behövs
 • Ansökningsprocessen för ekonomiska medel är ofta krånglig
 • Administrationen runt en idé är tids- och energikrävande
 • Byråkrati hos offentlig sektor gör att idé och engagemang kan hinna svalna
 • Behov av mötesplatser
 • Lokaler
 • Digital vardag
 • Plattformar för att hitta samarbetspartners och stöd
 • Långsiktigt engagemang hos idébäraren
 • Utbrändhet” och ensamhet hos idébäraren
 • Nytänk riskerar att ifrågasättas
 • Bra team runt idén och idébäraren
 • Rätt kompetens
 • Samma personer involverade i flera verksamheter och initiativ– inte alltid optimalt eller demokratiskt

Och vad anser sig deltagarna kunna göra för att svara mot behoven och utmaningarna?

 • Erbjuda finansiering
 • Komplettera med rådgivning och coachning- bollplank oftast viktigare än pengar!
 • Visa tro på idén
 • Örat mot marken”- snappa upp behov behov och tendenser
 • Se och förstå komplexiteten
 • Vara ”dörröppnare
 • Erbjuda och möjliggöra för nätverk och möten
 • Slussa vidare, dela kontakter
 • Lyfta blicken åt idébärarna genom att dela inspiration och lyfta goda exempel
 • Sänka tröskeln
 • Omge oss med andra som också tycker idén är viktig– ökar möjligheten till förverkligande
 • Uppdatering mellan relevanta kollegor och stödaktörer
 • Tvärsektoriell samverkan

Vad kan och vill de deltagande organisationerna samverka kring utifrån temat social innovation och landsbygd?

Bl.a.

Hur kan SIRU 2.0 vara behjälplig i detta?

 • Med processledning och facilitering av samverkan, möten, nätverk och erfarenhetsutbyten.
 • Expertkunskap inom kooperation och gemensam organisering för att nå uppsatta mål.
 • Kunskap om och erfarenheter av idéburen sektor, social innovation och landsbygd och kan hjälpa offentlig sektor på resan mot att stötta civilsamhälle, företagande och idéer på landsbygden.
 • Vi utgår från samhällsutmaningar för att kunna jobba för största möjliga nytta.

Läs mer om vårt arbete inom ramen för projektet SIRU 2.0 eller ta kontakt med projektledare Jeanette Rosén.

Dokumentation och länkar från dagen:

Ta del av Malin Lindbergs (professor Luleå Tekniska Universitet) presentation här:

Verksamheter/initiativ som Malin nämnde under sin presentation:

Edeforsbygden, Harads

Mötesplats Social Innovation

The Yes Way

Verktygslådan The Joint Way

SIRU 2.0 drevs av Coompanion Jönköpings län i samverkan med Jönköping University och finansierades av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!