“Den starka och förberedda bygden”

Hur fungerar lokala samhällen när de ställs inför en kris? 
Hur kan lokalsamhället förbereda sig?

Vi kommer göra en kartläggning av varje bygds resurser och utmaningar. Kartläggningen ska resultera i en konkret handlingsplan som gör att alla i bygden ska känna en trygghet vid kris.För att öka beredskap och trygghet kommer vi också erbjuda bland annat kurser i HLR och kriskost.

För att stärka beredskap och gemenskap på landsbygder genomför CoompanionKalmar län 3 piloter i bygder med olika möjligheter och utmaningar under 2024. Sydostleader finansierar insatsen med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.Byberedskap har som syfte att ge landsbygdsbor ökad kunskap om vilka resurser de besitter i sin omgivning, vad som saknas vid eventuell isolering och hur man tillsammans kan stärka lokalsamhället i god tid innan man befinner sig i kris

Kontaktperson
Christina Thorstensson
christina@coompanion.se
0706-34 34 15

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!