Lokalt entreprenörskap i ny regi

Vi behöver prata om ägarskiften! Sveriges företagare är näst äldst i Europa och i Kalmar län är var femte företagare över 65 år. Ofta planeras ett framtida ägarskifte inom familjen eller genom att företaget säljs. Men om inga släktingar/intressenter vill eller kan ta över, riskerar företaget att ”pensioneras” tillsammans med sin ägare. För att behålla företag, arbetstillfällen och i förlängningen service i bygden, vill vi titta på alternativa ägarskiften, till exempel att anställda kan driva företaget vidare tillsammans. Det kan också vara en kombination av anställda, tidigare ägare och kanske andra aktörer. 

Syftet med ”Lokalt entreprenörskap i ny regi” är att bevara företag och arbetstillfällen som riskerar att försvinna till följd av utmaningen med ägarskifte. Vidare syftar projektet till att hitta lösningar och visa på alternativet att de anställda kan köpa och driva företaget. En arbetsplats/företag som ägs av sina medarbetare stannar ofta kvar i sin bygd och blir en viktig del av lokalsamhället. Medarbetardrivna företag är vanliga många andra länder, men ännu ett ganska okänt alternativ i Sverige. Inom projektet vill vi informera, inspirera, coacha och ge rådgivning till såväl företagare och anställda som aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Ägarskiftesfrågan berör oss alla!

Funderar du på hur det fungerar att äga, överta eller driva ett företag via en ekonomisk förening? Ta en titt på utbildningsfilmen Delaktigt hållbart lönsamt- om ekonomiska föreningar och kooperation! Du kan också se våra inspelade lunchwebinarier som belyser innovativa ägarskiften från olika håll. Du kan också ladda ner vår folder:

”Lokalt entreprenörskap i ny regi” drivs i Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner, och finansieras av Leader Astrid Lindgrens Hembygd och Jordbruksverket. Stödet från regional-och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (https://ec.europa.eu/info/index_sv). Projekttiden sträcker sig fram till 2023-02-28.

Vill du veta mer om ägarskiften där medarbetarövertagande kan vara en möjlighet? Kontakta Ann Sellbrink, ann.sellbrink@coompanion.se eller verksamhetsledare Ewa Engdahl, ewa.engdahl@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!