Så här började det….

Allt startade på Integrationsrådet i Kalmar. Nu finns det idéburna nätverket för Kalmar län och ett förslag på en Överenskommelse för Kalmar län. En Överenskommelse är en avsiktsförklaring på en samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Målet är att idéburen och offentlig sektor ska nå en Överenskommelse och utveckla samarbetet ännu mera. 

Samverkan kan handla om utmanande frågor som te x integration och Covid-19. Frågor som man behöver lösa tillsammans. Idag finns Överenskommelser på flera regioner i Sverige. 

Du som vill läsa förslaget på en Överenskommelse kan läsa mer här.

Piloter

Det finns tre olika piloter där olika samverkansformer testas. Alla tre syftar till att personer som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig studier, företagande och arbete. Vi erbjuder tre olika miljöer som med olika metoder vänder sig till olika personer.  De tre piloterna är 

Funktionsrätt Kalmar län
Kalmar Hunddagis
Ölands Museum Himmelsberga

Överenskommelsen Kalmar län

Nu närmar vi oss en Överenskommelse för Kalmar län. Målet är att etablera en strategisk samverkan på regional nivå mellan idéburen sektor och i första hand Kalmar län. Offentliga aktörer som Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län är delaktiga i detta arbete. De idéburna organisationerna består är nio organisationer samt ett ASF-Nätverk för Kalmar län.

Länsstyrelsen i Kalmar län har varit med och initierat arbetet, som länets Integrationsråd har ställt sig bakom. Ett tiotal andra offentliga aktörer och runt femton organisationer från idéburen sektor har undertecknat Avsiktsförklaring som stöd för strategiarbetet.

Vi tittar tillbaka lite…

Arbetet ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Plattformen ska sedan kunna användas inom många olika områden där samverkan är betydelsefull.

Modellbeskrivningen visar hur samverkansplattformen växer fram.

Bilder från workshops inför uppstarten.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission på en av träffarna 2018.
Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter under en av träffarna 2018.

Vill du veta mer?

Projektledare Åsa Selander
Mobil: 072-157 00 72
E-post: asa.selander@coompanion.se