Så här började det….

Allt startade på Integrationsrådet i Kalmar och Idéburna Nätverket Kalmar län bildades i april 2021. Idéburna Nätverket samlar regionala aktörer från idéburen sektor.

Sedan november 2021 finns en Överenskommelse mellan Idéburna Nätverket Kalmar län och Region Kalmar län. Målet med Överenskommelsen är att idéburen och offentlig sektor ska samarbeta ännu mera.

Samverkan kan handla om utmanande frågor som t ex integration och Covid-19. Frågor som man behöver lösa tillsammans. Idag finns Överenskommelser på flera regioner i Sverige.

Du som vill läsa mer om Överenskommelsen i Kalmar kan läsa mer här.

Piloter

Det finns tre olika piloter där olika samverkansformer testas. Alla tre syftar till att personer som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig studier, företagande och arbete. Vi erbjuder tre olika miljöer som med olika metoder vänder sig till olika personer.  De tre piloterna är 

Funktionsrätt Kalmar län
Kalmar Hunddagis
Ölands Museum Himmelsberga

Överenskommelsen Kalmar län

Idag finns en Överenskommelse i Kalmar län. Det innebär en strategisk samverkan mellan idéburen organisationer och Region Kalmar län.

Länsstyrelsen i Kalmar län har varit med och initierat arbetet, som Integrationsrådet har ställt sig bakom. Runt 15 organisationer från Idéburen sektor har varit drivande i detta arbete tillsammans med Coompanion Kalmar län.

Vi tittar tillbaka lite…

Överenskommelsen ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Överenskommelsen kan användas inom många olika områden är samverkan är betydelsefull.

Modellbeskrivningen visar hur samverkansplattformen växer fram.

Bilder från workshops inför uppstarten.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission på en av träffarna 2018.
Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter under en av träffarna 2018.

Vill du veta mer?

Ewa Engdahl
Mobil: 070-658 73 23
E-post: ewa.engdahl@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!