Äntligen!

För två år sedan satt vi i Länsstyrelsens lokaler och diskuterade hur samverkan mellan idéburen och offentlig sektor i Kalmar län skulle kunna stärkas. Därefter har arbetet rullat vidare och i september 2019 startade äntligen projekt ”Samverkansplattform Kalmar län”.

Vad är Samverkansplattform i Kalmar Län?

Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete genom att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.Tanken är att arbetet ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Plattformen ska sedan kunna användas inom många olika områden där samverkan är betydelsefull. Projektet Samverkansplattform Kalmar län pågår 2019-2022 och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vad händer i projektet just nu?

I projektet finns tre olika piloter där olika samverkansformer testas. Alla tre syftar till att personer som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig studier, företagande och arbete. Vi erbjuder tre olika miljöer som med olika metoder vänder sig till olika personer. Med anledning av Corona-viruset har arbetet anpassat för att minska riskspridning och görs i stort sett utomhus. På Ölands Museum Himmelsberga kan nyanlända bli bättre på svenska och lära sig mer om jord, skog, trädgård eller lantbruk. i mars månad kom de första sex deltagarna till Himmelsberga.

På Kalmar Hunddagis kan personer som inte börjat, eller har avbrutit gymnasiet få umgås och lära sig mer om hundar. Detta ger nya krafter för att börja studera på gymnasiet igen. I dagsläget så är det sex drop-out:s från projektet som är på Kalmar Hunddagis.

Hos Funktionsrätt Kalmar län kan du bli en proffsig föreläsare och föreläsa om t ex funktionsnedsättning. 10 medlemmar utbildar sig i konsten att tala. Denna kurs startade i slutet av april.

Det strategiska arbetet

Det långsiktiga målet är att etablera en strategisk samverkan på regional nivå mellan idéburen sektor och i första hand Region Kalmar län. Offentliga aktörer som Länsstyrelsen Kalmar Län och Region Kalmar Län har knutits till arbetet. De idéburna organisationerna som är med i arbetet är Rädda Barnen, RF-SISU Småland, Kalmar Läns Hembygdsförbund, Ölands Hembygdsförbund, Röda Korset, Naturskyddsföreningen, ASF-nätverket i Kalmar län, Hela Sverige Kalmar län, SPF och PRO. Länsstyrelsen i Kalmar län har varit med och initierat arbetet, som länets Integrationsråd nu ställt sig bakom. Ett tiotal andra offentliga aktörer och runt femton organisationer från idéburen sektor har undertecknat Avsiktsförklaringar som stöd för strategiarbetet.

Så här började det.

Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete genom att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

Arbetet ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Plattformen ska sedan kunna användas inom många olika områden där samverkan är betydelsefull.

Modellbeskrivningen visar hur samverkansplattformen växer fram.

Bilder från workshops inför uppstarten.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission på en av träffarna 2018.
Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter under en av träffarna 2018.

Vill du veta mer?

Projektledare Åsa Selander
Mobil: 072-157 00 72
E-post: asa.selander@coompanion.se