Landsbygdsutveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett kooperativt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva.

Projekt ServiceLyftet

Utveckla lokalt!

Coompanion Mälardalen tillsammans med 5 andra län arbetar med nya servicelösningar på landsbygden.
Läs mer om: Projekt serviceLyftet!

Utveckla lokalt!

Andelsägda solcellsanläggningar, en förstudie

Coompanion arbetar med att mobilisera Västmanlands län för andelsägda solcellsanläggningar.
Läs slutrapporten i förstudien om Kooperativa energilösningar (utskriftsvänlig version) som genomfördes under hösten 2019 med stöd från ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Byanätsforum

Coompanion har inrättat byanätsforum tillsammans med HSSL och LRF för att ge support till nya o gamla fibernätsföreningar.
Läs mer om: Byanätsforum

Fibernät på landsbygden

Behöver ni själva ordna ett väl fungerande bredband i ert samhälle, då
ska ni också vända er till Coompanion. Redan här på vår hemsida har ni tillgång till vår “Handbok för fibernätsföreningar”.

DOKUMENT ATT LADDA NER!
Handbok för fibernätsföreningar (Byanätsforum)

INTRESSANTA LÄNKAR
www.lansstyrelsen.se om ekonomiskt stöd och information
www.pts.se Post och Telestyrelsen arbetar för bredband för alla
www.jordbruksverket.se  om ekonomiskt stöd och information
www.slu.se Sveriges Lantbruksuniversitet om landsbygdsutveckling
www.ec.europa.eu om prioriteringar inom EU

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!