Region Örebro län utvecklar kunskap om sociala entreprenörer i regionen, utvecklar samordningen av rådgivningen för sociala företag samt testar metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.

NU UTVECKLAR VI SOCIALA FÖRETAGANDET – VÄSTMANLANDS LÄN

Region Västmanland höjer kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor med syftet att öka antalet affärer och samarbeten. De ska utveckla stödet för sociala entreprenörer och bidra till att sociala entreprenörer hittar nya affärssamarbeten.

Förutom Coompanion är även Västerås Science Park samverkanspartner.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!