Är ni behov av konstruktiva möten eller snabbt få fram prioritering kring en viktig fråga?

Vill ni skapa engagemang och delaktighet av många i företaget, arbetsgruppen eller förvaltningen?

Nu kan Coompanion erbjuda OPERA – en mötesmetod som används för att få fram individens egna synpunkter men också vad gruppen gemensamt tycker eller förstår i en fråga.

OPERA –metoden bygger på delaktighet och engagemang – så att alla får utrymme och kan bidra till helheten. Metoden kombinerar både individuellt arbete, arbete i par och i helgrupp.

OPERA-metoden fungerar bra i olika sammanhang och för olika frågor och kan användas i grupper mellan 4-48 personer.

Några kommentarer från tidigare deltagare:

“Det bästa med OPERA-metoden är att den lyfter fram positiva krafter hos deltagarna. Den tar lite tid i anspråk, men ger ändå goda resultat.”

“Jag blev slående av metodens effektivitet, att vi trots den stora gruppen på 27 personer, på sammanlagt en dryg timme kommit fram till konkreta, realistiska och samtidigt kreativa förslag på frågan”

Tag kontakt så kan vi diskutera era behov, tankar och förslag.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!