Sociala företag drivs av människor som på olika sätt vill förändra världen eller det samhälle de verkar i. Samhällsnytta är den främsta drivkraften och de återinvesterar vinsten i samma syfte. Ganska ofta styrs och ägs de demokratiskt.

De är samhällsentreprenörer som skapar lösningar, ofta innovativa sådana, för exempelvis en levande landsbygd, mindre matsvinn, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Samhällsentreprenörskap, social innovation och socialt företagande finner lösningar på våra samhällsutmaningar och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

Ta sikte på de globala målen!

FN:s globala mål för en hållbar värld är en riktigt bra inspirationskälla när ni startar eller utvecklar ert företag. Er affärsidé kan ta sikte på att lösa något av målen eller delmålen och på så sätt bidra till en mer positiv utveckling – både lokalt och globalt.

Läs om fler fokusområden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!