Pågående projekt:

Coop for EU

Projektet skapar transnationella nätverk för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska knyta kontakter och få ett erfarenhetsutbyte som är varaktigt för att utveckla och säkra kompetensförsörjningen.

Vägen till Yalla Boden

Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för främst utrikesfödda och
långtidsarbetslösa kvinnor i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling
av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja deras psykiska och sociala
välbefinnande.

Plattform för sociala företag och arbetsintegrering

Förstudien tar sin utgångspunkt i ett identifierat behov av en samordning och utveckling av ett stödjande system för målgruppen sociala företag med arbetsintegrering i Norrbotten.

Coocon – ägarskifte och medarbetarövertagande i praktiken

Att genom förstklassig infrastruktur och kompetens inom ägar- och generationsskiften
underlätta förestående ägarförändringar för företag i norra Sverige.

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna!