Impact Norrbotten är det projekt där vi bygger upp utvecklingshubben Impact Accelerator för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara affärer och sociala innovationer. En arena för blivande och befintliga samhällsnyttiga entreprenörer och kooperativ i Norrbotten.

Vi erbjuder stöd att komma igång med ditt företag, att testa och utveckla affärsidéer, kompetensutveckling inom en mängd områden, mentorskap och stöd att hitta finansiering. Är du en entreprenör i utvecklingsfas får du stöd med att vidareutveckla din verksamhet, kompetensutveckling, hjälp att hitta samverkansparter och ta del av inspirerande föreläsningar.

Eftersom Norrbotten är ett stort län kommer både individuella och öppna aktiviteter att kunna tas del av digitalt.

Projektet har startat under hösten 2022. Utvecklingshubben Impact Accelerator startar upp 1 mars 2023 och pågår till 2025. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är Region Norrbotten, Luleå kommun, Längmanska Företagarfonden, Sparbanken Nord och Coop Norrbotten.

Kontakt:
Jan Kemi, projektledare och affärsutvecklare
jan.kemi@coompanion.se


Ulrika Sundqvist, affärsutvecklare och rådgivare
ulrika.sundqvist@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!