Projektet Hållbara ägarskiften är ett fortsättningsprojekt på det framgångsrika projektet CooCon som drevs i samverkan mellan Connect Norr och de fyra nordligaste Coompanion-regionerna.
I fortsättningsprojektet Hållbara ägarskiften är det Connect Norr och Coompanion Norrbotten som samverkar för att ge stöd till etablerade företag som i närtid avser att göra en ägarförändring. Projektet följer samma beprövade modeller som CooCon i form av en så kallad Språngbräda med upphandlad expertkompetens.

Genom fokus på ekonomisk såväl som organisatorisk, miljömässig och social hållbarhet ska projektet öka värdet på de deltagande företagen. Företagen får genom en personlig affärsutvecklare och upphandlat konsultstöd kunskap inom relevanta områden och erhåller stöd och vägledning gällande alternativa ägarformer som exempelvis personalövertagande och kooperativt ägande. Parallellt ska projektet paketera och etablera denna ägarskiftesprocess på systemnivå.

Projektets målgrupper:

  1. Småföretag, färre än 50 anställda
  2. Mikroföretag, färre än 10 anställda
  3. Kooperativa företag

Projektmål

– 30 företag / företagsledare har tecknat avtal med projektet och genomgått den förberedande ägarskiftesprocessen
– 10 lyckade ägarskiften/medarbetarövertaganden har genomförts
– Projektet kan påvisa att insatserna bibehåller service och arbetstillfällen på landsbygden
– En stödstruktur på systemnivå för ägarskiften/ medarbetarövertaganden har etablerats
– 20% av de 45 bolagen kommer att öka sin omsättningVill du veta mer? Kontakta oss!
Ulrika Sundqvist
ulrika.sundqvist@coompanion.se
070-690 12 49

Kristin Bergwall
kristin.bergwall@coompanion.se
070-856 61 47


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!