Det här projektet är avslutat. Projektet pågick mellan 2021-2023

Vägen till Yalla Boden drivs av Coompanion Norrbotten i samverkan med Bodens kommun. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för utrikesfödda och långtidsarbetslösa i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja psykiskt och socialt välbefinnande. Projektet är inspirerat av konceptet Yalla Trappan utvecklat i Rosengård och ska skapa förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i Boden tillsammans med projektets deltagare

De resultat som projektet eftersträvar är:

Resultaten uppnås genom ett strategiskt samarbete med förvaltningar inom Bodens kommun, näringslivsaktörer och lokala parter i Boden. Projektet innehåller teoretiska och praktiska utbildningsmoment för deltagarna och utbildningar i kooperativ affärsutveckling och Yalla Trappans utbildningspaket och finansieras av Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Bodens kommun och Coompanion Norrbotten.

Kontakt:

Kristin Bergwall
070-856 61 47
kristin.bergwall@coompanion.se

Europeiska socialfonden
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!