Det uppstår ett behov hos ett av Luleå kommuns omsorgsboenden. De vill hitta ett företag som kan sköta deras tvättverksamhet. Samtidigt ger politikerna i Luleå kommun sina tjänstemän i uppdrag att rikta upphandlingar mot sociala företag med arbetsintegration som samhällsutmaning. Detta för att minska utanförskap och kostnader för ekonomiskt bistånd. Denna upphandling riktades därför enbart mot sociala företag, en upphandling som FourM svarar på och vinner.

En av framgångsfaktorerna var att FourM redan skaffat sig upphandlingskompetens genom att delta i Tillväxtverkets affärsutvecklingsprojekt. Tack vare affärerna med Jernhusen, Städ- och hemservicetjänsterna i Luleå och Råneå hade FourM byggt upp kapacitet och kompetens för att kunna svara på tvättupphandlingen från Luleå kommun.

FourM har sociala mål med sitt företagande – att skapa arbetstillfällen för personer som varit långtidssjukskrivna, har svårt med svenska språket eller har en funktionsvariation som gör det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Läs mer på deras hemsida!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!