KEKE, Kestävän Kehityksen Keskus, betyder Centrum för Hållbar Utveckling. KEKE är ett socialt företag som driver tio olika verksamheter där alla har det gemensamma målet att minska negativ klimatpåverkan. KEKE driver en restaurang av butikers matsvinn, tillverkar grillplatser av återvunnet material och rensar stränder på sly och vass som blir till kompost. Restvärmen från komposten används till vedtorkning. De reparerar cyklar som ingen gjort anspråk på hos polisen och säljer till studenter. Ett cirkulärt och hållbart arbete som de byggt sin affärsidé på.

KEKE såg själva matsvinnet som ett stort problem samtidigt som de själva hade behov av att kunna tillhandahålla luncher till ett rimligt pris till sina anställda i de olika verksamheterna. Deras primära mål är att minska matsvinn och klimatpåverkan medan deras sekundära mål är att skapa bra arbetsträningsplatser till långtidsarbetslösa som genom praktik hos KEKE får kompetenser inom hållbara arbetsmetoder.

Läs mer på deras hemsida!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!