Kunskapscaféerna på Visby gymnasieskolor drivs av ett socialt företag. En mötesplats som ska minska psykisk ohälsa bland elever och främja hälsan genom att erbjuda ett hälsofrämjande utbud där frukt är subventionerat. Kunskapscaféerna följer samma riktlinjer och hälsomål som gymnasieskolorna.

Eftersom att både Kunskapscaféerna och kommunen delar samma sociala mål för elevers hälsa tog caféerna i samarbete med Visby kommun fram ett frukostpaket som de erbjöd de ungdomar som av olika anledningar inte fick någon frukost hemma. Det resulterade i att eleverna fick ökad energinivå och större möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och minskad frustration med dåligt humör som kan kopplas till hunger.

Coompanion tog initialt ett övergripande ansvar för både drift och avtal vilket gjorde det hela tryggt och enkelt vid uppstarten. Personalen kunde lugnt prova på och behövde inte starta eget utan att veta vad de gav sig in på. Idag har de startat ett socialt företag och vet hur verksamheten ska bedrivas.

”Piggare elever har en social mötesplats att träffas på. De elever som inte får någon frukost hemma erbjuds frukost på caféerna. En inkluderande och hälsofrämjande mötesplats!”

Läs mer om Kunskapscaféerna på deras facebooksida!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!