”Syns du inte så finns du inte.” Att synas på internet och sociala medier är viktigt för företag, men det duger inte att bara finnas. Men en uttänkt strategi når företaget längre och kan profilera sig inom de områden som är viktiga. För att hjälpa er skapa en framgångsrik strategi har vi en rad informationsfilmer om just detta.

SE ÄVEN

1. Sociala medier

Lär dig mer om hur du kan tänka för att få bäst genomslag i sociala medier.

LADDA NER
Pdf sociala medier

2. Facebook

Lär dig mer om hur du kan använda Facebook på ett mer effektivt sätt.

LADDA NER
Pdf Facebook

3. Instagram

Lär dig mer om hur du kan använda Instagram så effektivt som möjligt.

LADDA NER
Pdf Instagram

4. Webbsida

Lär dig mer om hur du kan bygga en bra webbplats för ditt företag.

LADDA NER
Pdf webbsida
Pdf webbsida SEO

Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades av Europeiska Strukturfonden och drevs under 2016-02 – 2018-06. Filmerna har utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!