Projektet BästBo ska undersöka hur bygg- och boendegemenskaper kan fungera som socialt hållbara bygg- och boendeformer. Vi är särskilt intresserade av bygg- och bogemenskapernas betydelse för grupper som riskerar ofrivillig ensamhet, socialt utanförskap eller för äldre på landsbygd.

Samverkansparters i projektet är Linköpings Universitet, Coompanion Östergötland, Coompanion Roslagen & Norrort, Marie Cederschiöld högskola och Kiladalens Utveckling AB (svb). Vi kommer även att samverka med ETC Bygg och Kollektivhuset Stolplyckan i Linköping. Finansieras av Formas.

Kontaktperson: Sarah Thorsaeus

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!