Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Vi gör företagare av fler

Genom de projekt vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, där arbetsintegrerande socialt företagande är en smart affärsmodell. Det kan handla om att hålla landsbygden levande, att bygga en hållbar framtid.

Våra aktuella projekt:

Bild av Anna Shvets, Pexels

Mat till alla – nära och tillsammans

Nu stärker vi tillsammans livsmedelsberedskapen i Sverige. Vi är en av de 8 innovationsplattformar som Vinnova utsett för att transformera matsystemet så att det blir hållbart för både människa och miljö. Och dessutom får bättre motståndskraft i händelse av kris eller krig.

Läs mer om Mat till alla – nära och tillsammans

BästBo

BästBo, Bygg- och bogemenskaper i städer och landsbygder för ett socialt hållbart boende.

Läs mer om BästBo

Stadsbruk Roslagen

Stadsbruk Roslagen öppnar nu upp för stadens och kommunens invånare att bli ”gröna” entreprenörer. Det nystartade projektet i Norrtälje ska inspirera och ge kunskap i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Stadsbruk Roslagen

Lokal Smart Mat

Syftet med projektet är att öka utbud och efterfrågan på lokalt förädlade lokalproducerade livsmedel så att fler personer får möjlighet till försörjning via detta.

Läs mer om Lokal Smart Mat

TransFarm

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för nya hållbara, skalbara och cirkulära affärsmöjligheter med akvaponi (kombinerad växt- och fiskodling). Drivs tillsammans med Åbo Universitets Brahe Institut, Utvecklingscentrum för Vatten och två universitet i Estland och Lettland inom EU-programmet Central Baltic.

Läs mer om TransFarm

Roslagskorn

Tillsammans med Norrtälje Naturcentrum utvecklar vi kooperativa organiseringsmodeller för att få fler befintliga lantbrukare att satsa på klimatsmarta kulturarvsgrödor och gemensam odling, förädling, försäljning.

Läs mer om Roslagskorn hos Norrtälje Naturcentrum

PEAS

Tillsammans med Coompanion Östergötland har vi blivit beviljade projektmedel av Svenska Institutet för att stärka ett internationellt partnerskap. PEAS (Partnership for ecologic, economic and social sustainable food systems) syftar till att bygga kunskap inom lokal hållbar matproduktion och kooperation genom samarbeten med andra EU-länder (Estland, Lettland, Litauen och Moldavien).

Läs mer om PEAS

Tidigare projekt:

Empowerment+ | Ojobbigt

Vi tror att civilsamhället kan bidra till arbetsmarknadspolitiken på flera sätt. Nu ska vi utveckla och testa en metod där det offentliga och civilsamhället samverkar för att matcha resurser och behov av arbetskraft. 

Läs mer om projektet

Resursmodell småföretagande, besöksnäring och föreningsliv

Företag och föreningar får arbetskraft – nya svenskar får en väg in i samhället.

Läs mer om projektet

Styrelseacceleratorn

I det här projektet utvecklade vi ett moduluppbyggt koncept för er som vill utveckla och effektivisera ert styrelsearbete.

Läs mer om projektet

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!