Det finns ett akut behov av hållbara sätt att producera, distribuera och sälja mat. På grund av klimatförändringar, mer extremt väder, krig och galopperande energipriser står jordbrukssektorn inför svåra utmaningar. Låg vinst, åldrande bönder, mer utmanande produktionsförhållanden och minskat antal livsmedelsproducenter. En situation som gör livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjningskedjor sårbara.

Olika bakgrund, erfarenheter och politik ger olika resultat för att lösa problem kring en hållbar kort näringskedja. Att ta del av varandras erfarenheter tror vi ger nya insikter och ny kunskap. Vi delar den gemensamma utmaningen att minimera föroreningarna runt Östersjön, sårbarheten för energipriser, pandemier och transportintensiva livsmedelssystem. Vi delar också en möjlig nära marknad. Vi vill få mer kunskap om hur våra länder hanterar dessa erfarenheter och genom ett större projekt se hur vi kan påverka förändringar.

Med finansiering från Svenska Institutet ska Coompanion Roslagen & Norrort samt Coompanion Östergötland, stärka partnerskap för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara småskaliga lokala livsmedelssystem. Det ska vi göra genom att utbyta kunskap, erfarenheter, nätverk och idéer mellan ett antal partners i Sverige, Estland, Lettland och Moldavien.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!