Av totalt 25 Coompanion kontor i Sverige finns två i Stockholms län, Coompanion Roslagen & Norrort (ekonomisk förening) samt Coompanion Stockholm (ideell förening). Båda utan vinstutdelning, med medlemmar bestående av främst kooperativa och sociala företag.

Vi arbetar för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivningprojekttjänster och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling, social innovation och gemensam framtidstro.

En medlemsorganisation

Coompanion Roslagen & Norrort är en ekonomisk förening med ett trettiotal medlemmar som driver näringsverksamhet, kooperativ och sociala företag och som är med och påverkar vårt arbete. Vårt geografiska arbetsområde innefattar de 8 kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Täby.

Vårt lokala Coompanion har funnits sedan 1992, då startade vi under namnet Kooperativ utveckling i Roslagen. Sedan dess har vi stöttat många personer, grupper och företag i att förverkliga sina idéer. Många av de vi mött ser inte sig själva som entreprenörer, och har inte heller som mål att starta ett företag. De vill förverkliga en idé. Ofta en idé som är till nytta för samhället, eller fler än idébäraren själv. Något som kännetecknar kooperativa företag.

Vill ni stötta vårt arbete?

Vi är övertygade om att fler kooperativa företag bygger en bättre värld. Som medlemsorganisation stöttar ni vårt arbete med att främja kooperativt företagande. I gengäld får ni ta del av medlemsförmåner i form av ett brett nätverk, rabatt på utbildningar och servicetjänster mm.

Ansök om medlemskap!

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er förverkliga er idé. Vi är experter på kooperativt företagande och samhällsentreprenörskap.

Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Ring oss!

0708 47 92 56

Besök oss!

Hitta hit

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!