I det här projektet utvecklade vi ett moduluppbyggt koncept för er som vill utveckla och effektivisera ert styrelsearbete. Nu kan ni få tillgång till en personlig styrelsecoach och förbättra kommunikation, rollfördelning, målstyrning mm!

Utveckla ert styrelsearbete

Modulbaserat koncept för att utveckla styrelsearbetet

Syftet med konceptet är att skapa en gemensam nulägesbild av styrelsens styrkor och svagheter, förbättra er kommunikation, förtydliga målen och fördjupa kunskapen om vad som är styrelsens uppdrag.

Ni väljer själva vilka delar ni vill arbeta med utifrån fem olika moduler:

1 – NULÄGESANALYS & UPPSTART (obligatorisk)
2 – EFFEKTIV KOMMUNIKATION & INKLUDERANDE MÖTEN
3 – STYRELSENS ROLLER & ANSVAR (se film längre ned)
4 – MÅL- & EKONOMISTYRNING (se film längre ned)
5 – UPPFÖLJNING

För vem?

Styrelseacceleratorn är specifikt utvecklad för styrelser i idéburna, sociala, kooperativa företag eller föreningar.

Vad är målet?

Att styrelsen ska öka sin förmåga att leda en hållbar och lönsam verksamhet. Ni väljer vilka moduler ni vill arbeta med och utifrån dessa sätter ni upp mål tillsammans med styrelsecoachen.

Hur går det till?

Under ca 6 – 12 månader får styrelsen stöd av en personlig styrelsecoach som med hjälp av analysenkäter, affärsutvecklande möten och handfasta verktyg stärker styrelsens förmåga att leda strategiskt tillsammans.

Är ni intresserade av att utveckla ert styrelsearbete?

Hör av er till oss!

Angeli Sjöström Hederberg berättar om styrelseacceleratorn.
Film om styrelsens roller och ansvar.
Film om mål- och ekonomistyrning.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Tillväxtverket.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!